Wednesday, June 2, 2010

Wag

wag kang magparamdam kung hindi mo kayang magpakita. wag kang magtanong kung hindi mo kailangan ng kasagutan. wag kang hihingi kung pandagdag lang sa kulang. wag kang magpapaalaala kung ikaluluha ko lang. wag kang gagalaw kung ayaw mong tingnan kita. wag kang magtatanong kung wala kang nakahanda na susunod na tanong. wag kang makikibalita kung ipagkikibit-balikat mo lang ang iyong maririnig. wag mo akong hanapin kung hindi mo ako kailangan.

No comments:

Post a Comment