Monday, May 31, 2010

Savior


image from: photos-room.com

sagipin mo ako habang may oras pa. kaya mo naman e, manindigan ka lang! papayagan kitang sumiksik sa natitira pang puwang. so squeeze in with all your fucking might!


now na ha?

No comments:

Post a Comment