Friday, April 23, 2010

Talulot 2Talulot... talulot!!!!! talulot, talulot, talulottttttttttttt!!!grabe, sarap mong halikan!

sana hindi na kayo magkabalikan

idadarang ko ang wedding ring mo sa kalan!

sabihin mo lang, sabihin mo lang!

No comments:

Post a Comment