Sunday, April 4, 2010

Talulot
mas nakikita ko ang pungay ng iyong mga mata
kapag pumipikit ako
mas matagal
mas malinaw, tila mas malapit
ka
mas nalalanghap ko ang halimuyak ng iyong hininga
sabay sa pagbasa ng iyong korteng talulot na mga labi
habang ang iyong imahe ay nakaukit
sa dilim
nag-iisa
hindi kita pwede samahan diyan
pagkat kahit anong oras
pwede tayong sabay na maglaho

No comments:

Post a Comment